Tepelné a akustické izolace

Klady dobré tepelné a akustické izolace

  • Snížení spotřeby energie = menší náklady na topení,
  • větší tepelná pohoda a stabilita v zimním i letním období,
  • eliminace kondenzace vodních par a následně vzniku plísní,
  • menší projevy teplotních objemových změn stavebních konstrukcí
  • snížení hlukové zátěže.

Expandovaný pěnový polystyren EPS

Pěnový polystyren vykazuje skvělé tepelně-izolační vlastnosti při velmi nízké ceně. Polystyren je hojně užíván zejména pro snadnou zpracovatelnost řezáním, broušením, příjemnou práci rigidními deskami a následnou snadnou aplikaci dalších povrchových vrstev. Pěnový polystyren dosahuje vynikajicích tepelně-izolačních vlastností strukturou materiálu tvořenou uzavřenými buňkami tvaru mnohostěnu, které jsou z 98% vyplněny vzduchem. Jistou nevýhodou polystyrenu je ve srovnání s minerálními izolacemi větší difuzní odpor.
Vývoj EPS v posledních letech přinesl tzv. "šedý polystyren" doplněný o nanometrické částice grafitu, které nadále zlepšily izolační vlastnosti.
Vypěňováním do forem je vyráběn perimetr určený pro izolaci soklů a suterénních konstrukcí.

Extrudovaný pěnový polystyren XPS

Extrudovaný polystyren je výjimečný zejména pro vysokou odolnost proti tlakovému namáhání. Ve spojení s další unikátní vlastností - téměř 100% nenasákavostí, je extrudovaný polystyren předurčen pro izolaci spodní stavby a soklu. S velkým úspěchem se využívá i pro tepelnou izolaci plochých střech s obrácenou skladbou a pro eliminaci tepelných mostů stavebních konstrukcí.

Minerální izolace ze skelných vláken

Výhodou minerálních izolací je nízký faktor difuzního odporu, dobré utěsnění izolovaných prostor, nehořlavost, jako anorganické látky nepodporují vznik plísní a jsou chemicky neutrální (nereagují s přiléhajícím materiálem). Nevýhodou je naopak ztráta tepelně-izolačních schopností při dlouhodobé expozici vlhkému prostředí.

Minerální izolace ze skelných vláken se vyrábí rozvlákňováním taveniny skleňených střepů a křemenných písků při teplotě okolo 1450stupňů Celsia. Skelná minerální vlna je vhodná zejména do konstrukcí, kde není mechanicky zatěžována, do krovů šikmých střechmezi trámy u podlah a stropů, na provětrávané fasády, do příček a podhledů při požadované zvýšené neprůzvučnosti. Vyrábí se jak v deskách tak rolích.

Minerální izolace z kamenných vláken

Minerální izolace z kamenných vláken se vyrábí tavením různých horninových nerostů, mezi nimiž převažuje čedič. Proces výroby kamenné minerální vlny je obdobný jako u skelné vlny, kamenná vlna se ale taví při vyšší teplotě – kolem 1 600 °C. . Má vyšší bod tavení než skelná vlna, a proto je předurčena do konstrukcí s požadavkem na zvýšenou požární odolnost. Kamenná minerální vlna má relativně velkou pevnost v tlaku a u desek s kolmým vláknem i v tahu. Kamenné vlákno je kratší a hrubší než skelné, proto vykazuje vyšší hodnoty tepelné vodivosti. Je vhodná do konstrukcí plochých střechna fasádypodlahy, pro izolování vzduchotechnických rozvodů a různých jiných médií. Dá se však použít i do příček a šikmých střech. Kamenná vlna se vyrábí hlavně v deskách.

Fasádní a stěnové tepelné izolace

Kontaktní zateplení ETICS polystyrenem a kamennou vlnou, zateplení s provětrávanou vzduchovou mezerou.

Podlahové, stropní tepelné a akustické izolace

Podlahový polystyren, kamenná vlna pro těžké a lehké plovoucí podlahy.

Tepelné a akustická izolace pro šikmé střechy

Minerální skelná vata,minerální izolace z kamenných vláken, polystyren.

Tepelné a akustické izolace plochých střech

Pěnový polystyren EPS, izolace z minerálních vláken.

Tisknout


Kontaktujte nás

Stavebniny VM, s. r. o.
Hradecká 364
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 422 800


Po - Pá     7:00 - 17:00
Sobota     7:30 - 11:00   

pobočka hutní materiál
Gen. Svatoně 733
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: +420 465 321 369


Po - Pá    7:00 - 16:00
Sobota     zavřenoTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS